Často kladené dotazy

 • Jaké informace rodiče zajímají?

  Rodiče žáků mohou dostávat informace formou SMS např. o:

  • odpadlých kroužcích

  • návratech a příjezdech na výlety, školy v přírodě atd.

  • připomenutích konzultačních hodin nebo schůzek

  • aktualizacích v rámci organizace školního roku

  • akutních informacích, např. o epidemiologických onemocněních, vších

  • školních akcích

 • Jakým způsobem budou SMS zasílány?

  SMS budou zasílány pomocí systému SMS InfoKanál.

  Systém SMS InfoKanál je webová aplikace, která je dostupná odkudkoliv s přístupem na internet, po zadání webové adresy skolni.infokanal.cz a zadáním přihlašovacího jména a hesla.

 • Jakým způsobem získá škola telefonní čísla rodičů?

  Systém je připraven přijímat několik způsobu „registrací“ telefonních čísel rodičů:

  • ruční zadání do systému – k třídám jsou přiřazena telefonní čísla rodičů, se jménem a příjmením, je možno doplnit další údaje jako např. titul, zaměstnání, email, jiný telefonický kontakt, poznámka, čísla do systému zadává pracovník školy

  • registrace pomocí SMS, kterou zašle rodič, jež si přeje odbírat SMS

  • registrace pomocí webového formuláře, který vyplní rodič, odkaz bude umístěný na webových stránkách školy

 • Ovládání systému

  Do systému má přístup jeden hlavní uživatel, jako hlavní administrátor, který založí další uživatele, kterým také přidělí přístupové jméno a heslo.

  Jako hlavní uživatel může vystupovat ředitel školy a dalšími uživateli mohou být třídní učitelky, učitelky, vedoucí kroužků, družinářky, vedoucí školní jídelny atd.

  Jednotlivým uživatelům nastavuje hlavní uživatel různá práva a omezení.

 • Jak je Školní InfoKanál řešen technicky?

  Jedná se o webovou aplikaci, není potřeba instalace žádných programů ani hardwarového řešení.

 • Jak bude Školní InfoKanál financován?

  Školám doporučujeme model, kdy si rodiče předplatí určitou částku na rok (výše částky je na škole) a z těchto prostředků uhradí škola odeslané SMS společnosti KONZULTA Brno a. s., která službu poskytuje.

Kontaktní formulář